Praktisk info

Godset er beliggende 3 km nord for Hvalsø station, og lige syd for Bjergskoven, som er en privatskov, ejet af Ledreborg Gods.
Her gælder de almindelige regler for færdsel i privatskove.
Ønskes yderligere aktiviteter, skal tilladelse indhentes hos Ledreborg Godskontor 46 48 00 38.

Hele omegnen incl. Godset er fredet område. Det er derfor vigtigt at det indskærpes for alle lejrdeltagere at man skal færdes med omtanke for naturen og dyrelivet.
På de omkringliggende marker er der ingen adgang.
Støjende adfærd tolereres ikke.

I servicebygningen (12m2) er der el-varme, køleskab med lille fryser og komfur med 4 kogeplader og ovn. Samt borde og stole til 10 personer.
Faste bålsteder findes på lejrpladserne, ved shelteren og lejrbålpladsen i slugten. Der må ikke tændes bål andre steder uden særlig tiladelse.

Brænde til alm. Brug er incl. I lejeprisen, Ved særligt brændekrævende aktiviteter må man betale ekstra. Brug af shelter til 8 personer er incl. i lejen.

Der er installeret vandværk med vandrensningsanlæg. Vandet er godkendt til drikkevand og bliver løbende kontrolleret. Ved ankomst tændes for gruppe 2 på tavlen i pumpehuset og stophanen åbnes. Vandhanen sidder udvendigt. Hold pumpehuset aflåst under lejren.

For leje af Lejrgrunden Godset, kontakt Ole Bøggild. Nøgle til alle bygningerne ligger i nøgleboks på bagsiden af hytten. Koden oplyses ved reservation.

Der forefindes muldtoilet, det skal ikke tømmes. Læg en lille håndfuld kompoststrø i kummen efter toiletbesøg.

Før lejren forlades skal der være ryddet op overalt. Bål slukkede, rafter stablet på stativerne. Afbryd for strømmen på tavlen i hytten, for vandet på gruppe 2 i pumpehuset. Lås overalt, læg nøglen i nøgleboksen og drej kodetallene væk fra koden.