Godsets historie

Godset har gennem de sidste næsten 100 år forandret sig meget.
Her er dets historie i årstal.
1928 Midtsjællands Jernbane åbnes og skærer midt igennem "Godsets" område.
     
1936   Midtsjællands Jernbane nedlægges.
 
1944 Baneterrænet sælges tilbage til de lokale lodsejere.
 
1962 Roskilde FDF køber Boerbjergvej 49 af Valdemar Jacobsen, Bentsensvej 43 og tager straks området i brug til lejrsport. Grunden får hurtigt navnet "Godset".
 
1965 Der bores efter vand til en dybde af 31 meter og der etableres hånddrevet pumpe.
 
1966 Strøm føres frem til brønden og elpumpe installeres.
 
1966 Der udføres randbeplantning og beplantning i området ved brønden.
 
1970 Et påtænkt byggeri af hytte opgives, da Fredningsnævnet afviser at give tilladelse på grund af skovbyggelinien på 300 meter.
 
1972 Yderligere tilplantning af grunden med nåletræer starter på vestsiden.
 
1974 FDF's tombolavogn flyttes til "Godset" og indrettes til servicebygning.
 
1974-78 Beplantningen fortsætter, nu primært med løvtræer.
 
1975 Faste lejrpladser etableres på det nordligste stykke op mod Bjergskoven.
 
1979 Hele området bliver fredet; den såkaldte Kisserup-fredning.
 
1982 FDF får dispensation til yderligere tilplantning med løvtræer mod til gengæld at fælde alle grantræer inden for 15 år.
 
2000 Der opføres en shelter.
 
2005 Pumpehus opføres og nyt vandværk med vandrensningsanlæg installeres.
 
2010 FDF sælger pr. 1. juli "Godset" til Torben Kjær og Ole Bøggild.
 
2010 - Torben og Ole fortsætter arbejdet med at gøre "Godset" til et attraktivt sted at komme på lejr.
 
2012 Godset bliver en del af Nationalparken Skjoldungelandet
 
2018 Hans Jørgens Sivertsen overtager pr oktober måned, Torben Kjærs andel.