Velkommen til Lejrgrunden Godset

Godset er et 21.130m2 stort paradis for folk med hang til friluftsliv og lejrsport.
Med en blanding af lejrpladser, bivuakpladser, skovområde, bålpladser og en shelter, er mulighederne for udfoldelser mange.

Godset udlejes kun til foreninger og private som har forståelse for at færdes stille og roligt i naturen.
Støjende adfærd tolereres ikke.

Du finder Godset 3 km nord for Hvalsø station, lige syd for Bjergskoven.

N 55c 36.699` E 11c 52.262`

I Nørre Hvalsø drejer man ned ad Boerbjergvej. Ved passage af nr. 48 skal man køre stille og roligt max 10 km/t. 200 meter efter nr. 48 er man inde på Lejrgrunden Godset.

Bjergskoven er privat skov, ejet af Ledreborg Gods. Her gælder reglerne for adgang til private skove.
Ønskes yderligere aktiviteter i skoven, skal tilladelse indhentes hos Ledreborg Godskontor tlf. 46 48 00 38.
På de omkringliggende marker er der ingen adgang.

Lejrgrunden Godset blev købt af Roskilde FDF i 1962 og blev pr. 1. juli 2010 solgt til Torben Kjær og Ole Bøggild.
Pr oktober 2018, har Hans Jørgen Sivertsen overtaget Torben Kjærs andel.

Torben, Hans Jørgen og Ole har gennem alle årene deltaget aktivt i vedligeholdelse og udvikling af området og vil fortsat arbejde for at gøre Godset til et attraktivt sted at tage på lejr.
Bl.a. har man gennem de sidste 50 år plantet mere end 8000 træer, så Godset i dag fremtræder som en spændende skov.

Velkommen til lejrgrunden-godset.dk

Med venlig hilsen

Ole Bøggild & Hans Jørgen Sivertsen
Ejere