Velkommen til Lejrgrunden Godset

Godset er et 21.310 m² stort paradis for folk med hang til friluftsliv og lejrsport.
Med en blanding af lejrpladser, bivuakpladser, skovområde, bålpladser og en shelter, er mulighederne for udfoldelser mange.

Godset er beliggende Boerbjergvej 49, 4330 Hvalsø. N 55c 36.699` E 11c 52.262`
Det er inden for nationalparken Skjoldungelandets område.

Du finder Godset 3 km nord for Hvalsø station, og lige syd for Bjergskoven, som er en privat skov, ejet af Ledreborg Gods.
Her gælder de almindelige regler for adgang til, og færdsel i privatskove.
Ønskes yderligere aktiviteter, skal tilladelse indhentes hos Ledreborg Godskontor på tlf. 46 48 00 38


Godset blev købt af Roskilde FDF i 1962 og blev pr. 1 juli 2010 solgt til Torben Kjær og Ole Bøggild.

Torben og Ole har gennem alle årene deltaget aktivt i vedligeholdelse og udvikling af området og vil fortsat arbejde for at gøre Godset til et attraktivt sted at tage på lejr.
Bl.a. har man gennem de sidste 45 år plantet mere end 8000 træer, så Godset i dag fremtræder som en spændende skov.

Velkommen til lejrgrunden-godset.dk.


Med venlig hilsen

Ole Bøggild & Torben Kjær
Ejere